Goede Logo vergroot

Beheerster: Trijn van der Veen
Langeleegte 192
tel. (0598) 63 34 96
RaboBank NL54 RABO 0314023100
KvK nr. 40037193

Buurt en Speeltuinvereniging Langeleegte

Bar buurthuis
Bingo1 klootschieten1 klaverjassen 2

Langeleegte 159, 9641 GW Veendam, tel. (0598) 62 71 17

Op deze website wordt U op de hoogte gehouden van de activiteiten, en er worden foto's van
de activiteiten geplaatst op deze site die U ook kunt downloaden. Ook hebben wij een
buurtkrant die vanaf nu ook via deze website te downloaden is. Mocht u nog geen lid zijn, dan
kunt u natuurlijk gewoon lid worden. U kunt dit doen door dit aanmeldformulier te downloaden.

info

administratie@langeleegte.nl
info@langeleegte.nl
ukkiemorgen@langeleegte.nl
webbeheerder@langeleegte.nl

langeleegte

Advertentie’s

HTC Systems Advertentie met kleuren logo
Borduur_en_Naaistudio_Marjan_Advertentie
Amberboom

Huis- en gedragsregels & Alcohol beleid
Buurt en Speeltuinvereniging Langeleegte

Vanaf het moment dat een persoon zich bevindt op het terrein of in het Buurthuis van de vereniging, is deze persoon gehouden aan de Statuten en deze Huis- en gedragsregels alcohol, alsmede aan alle andere reglementen en bepalingen van de vereniging.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het Buurthuis of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in het Buurthuis gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het gebouw.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
-jongeren beneden de 18 jaar (bij twijfel altijd legitimatie vragen);
-leiders en/of begeleiders van een activiteit tijdens het uitoefenen van hun functie;
-personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van personen,  voor en tijdens een activiteit;

Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol geschonken.
Een half uur na beŽindiging van alle activiteiten wordt de bar gesloten.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. Zij letten op het naleven van de huis- en gedragsregels alcohol en het bestuursreglement in de kantine. (Minimum leeftijd barvrijwilliger is 16 jaar).

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours,  meters bier en rondjes van de zaak zijn in het Buurthuis niet toegestaan.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Het bezit en gebruik van (soft) drugs en stimulerende middelen in en om de accommodatie is verboden op straffe van schorsing of royement. Personen die onder invloed zijn van drugs (of dit wordt verondersteld) mogen de toegang tot het Buurthuis en het betreden van het terrein worden geweigerd.

De doorgangen naar de nooduitgangen mogen tijdens activiteiten niet worden belemmerd.

Roken is verboden in het buurthuis, een rokersruimte is beschikbaar op de begane grond.

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor zaken of goederen, van welke aard ook, van leden en derden die zich in het gebouw en op het terrein van de vereniging bevinden.

Bij constatering van beschadigingen aan het gebouw of inventaris dit gaarne melden aan het bestuur of de beheerder. Alle schade, toegebracht door personen of andere middelen, aan eigendommen van de vereniging kan door het bestuur op de betrokkene worden verhaald.

De openingstijden van de speeltuin is van zonsopgang tot zonsondergang.

Op het terrein van de vereniging dient men stapvoets te rijden.

Fietsen, bromfietsen en scooters dienen gestald te worden in het fietsenhok.

Bij het parkeren van de auto dient men gebruikt te maken van de buitencirkel van de parkeerplaats en de ingang van het buurthuis niet te blokkeren.

Bij constatering van wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd de politie ingelicht.

huisregels

Alcohol beleid 1 januari 2014 Buurt en speeltuinverenging Langeleegte
Het bestuur van buurt en speeltuinvereniging Langeleegte wil een ieder lid informeren over veranderingen in het alcoholbeleid per 1 januari 2014. Op die datum gaat de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat wij geen alcohol mogen verkopen aan personen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in onze openbare ruimten of op ons terrein.

NIX 18

Wat verandert er bij  onze buurtvereniging?
Vanaf 1 januari zullen wij geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom bij twijfel vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan. Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

De gemeente controleert of wij ons ook aan de wet houden. Onze buurtvereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Buurt en speeltuinvereniging Langeleegte moet zich natuurlijk aan de wet houden. En wij als vereniging vinden  dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken.

Buurt en speeltuinvereniging Langeleegte hoopt dat alle leden hun medewerking verlenen en
begrip tonen voor onze barmedewerkers die dit
beleid uit moeten voeren.

slagerij bos muntendam
slagerij bos logo2
[Home] [Activiteiten] [Foto's 90 jarig feest] [Bestuur] [Agenda] [Over ons] [Huisregels] [Plattegrond]